***Bildiri sonuçları 14 Mart 2019 tarihine kadar mail yoluyla bildirilecektir.

BİLDİRİLER


"Kongremizde Sunulan Tüm Tebliğler ve Özetleri CAB Abstract Veri Tabanında Taranmaktadir."

Bildiriler sözlü ve poster sunumu şeklinde olacaktır.
Sözlü bildiriler için ayrılan süre 10-15 dakika aralığındadır.
Gönderilen bildiri metinleri“Kongre Bilim Kurulu” tarafından değerlendirilecek ve bildirinin sözlü veya poster sunum olmasına karar verilecektir.
Kongre amacına uymayan ve bilim komitesi tarafından uygun bulunmayan bildirilerin yazarlarına bilgi verilecek ve metin geri gönderilmeyecektir.

Bildiri (tebliğ) Gönderme Adresi ve Son Tarihi

Bildiri metinlerini son gönderme tarihi 31 Aralık 2018’dir. Bu tarihten sonra gönderilenler ve/veya postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Bildiri metinleri mail ile doğrudan ceylan@beyazetkongresi.com adresine gönderilecektir. Başka adreslere yapılan tebliğ başvuruları dikkate alınmayacaktır. Tebliğ başvuruları 11 Mart 2019'a kadar sonuçlandırılacaktır.

Bildiri (tebliğ) Yazım Kuralları

Bildiri metinlerinin aşağıdaki hususlara dikkat edilerek hazırlanması gerekmektedir.
1. Araştırmaya dayalı bildiriler Türkçe Özet, Abstract, Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular, Tartışma ve Sonuç bölümlerini içerecek şekilde hazırlanmalıdır.

2. Derleme bildiriler ise Türkçe Özet, Abstract, Giriş, Gelişme ve Sonuç bölümlerinden oluşmalıdır.

3. Bildiriler Microsoft Word (7.0 ve üzeri) programında Times New Roman ile tek aralıklı yazılmalı, konu başlığında 12 (koyu), yazar adları ve diğer bölümlerde 10 punto kullanılmalıdır. Sayfalarda soldan 4, sağdan 2, üstten 2,5 ve alttan 2 cm boşluk bırakılmalıdır. Bildiri metinleri 5 sayfayı aşmamalıdır.

4. Başlık ilk harfleri büyük olarak yazılmalı, 1 satır boşluk verilerek yazar adları unvan olmaksızın yazılmalıdır. Yazar adresleri otomatik dip not olarak verilmelidir. Bildiriyi sunacak araştırmacının ismi altı çizilerek vurgulanmalıdır.

5. Bildirilerde kaynak gösterilmesinde, Tübitak Veteriner Hayvancılık Dergisinde belirtilen esaslara uyulmalıdır.

6. Tablolar word programında otomatik tablo menüsü kullanılarak yapılmalıdır.

7. Bildiri metinleri ceylan@beyazetkongresi.com adresine elektronik posta ile yollanmalıdır. Elektronik belgeler soyadı ve konu başlığı kısaltması şeklinde
kaydedilerek gönderilmelidir.

8. Bildirisi poster olarak seçilmiş olan araştırıcılar, posterlerini 70x100 cm boyutunda (dikey konumda), 1-1,5 m den okunabilecek şekilde hazırlayarak kongre giriş günü ilgili görevliye teslim etmiş olmalıdır. İlgili posterin elektronik kaydı ise en geç 15 Nisan 2019 tarihine kadar ceylan@beyazetkongresi.com adresine elektronik posta ile yollanmalıdır.

Sözlü bildirisi kabul edilmiş akademisyenlere kayıt ve konaklama ücreti alınmayacaktır. Bu destek, sadece bildiriyi sunacak kişi ile sınırlıdır. Posteri kabul edilmiş akademisyenlerden kayıt ve konaklama ücretinde %50 indirim uygulanacaktır. Bu indirim, sadece posteri sunacak kişi ile sınırlıdır.