BİLDİRİLER


Bildiri başvuru süresi dolmuştur. Tebliğ son başvuru tarihinin uzatılması dolayısıyla bildiri değerlendirme sonuçları 6 Mart 2017 tarihinde açıklanacaktır