DAVET MEKTUBU


Çalıştıkları kurumdan izin alarak kongreye katılmak isteyenlere kurumlarından gelecek resmi talep üzerine davet mektubu verilecektir.
Davet mektubu için başvuru adresi: besdbir@besd-bir.org

KONGRE SUNUM İMKANLARI

Toplantılar 3 ayrı salonda gerçekleştirilecektir. Kongre salonunda projeksiyon cihazı ve bilgisayar bulunacaktır. Bildiri sunum materyali, sunumun yapılacağı oturumdan en az 2 saat önce görevli personele teslim edilmelidir.

KONGRE DİLİ

Kongrede sunumlar Türkçe veya İngilizce dilinde olacaktır.
Konuşmalar her iki dile de simültane olarak tercüme edilecektir.
Sunumların gerçekleştirileceği salonların tamamında simültane tercüme yapılacaktır.

KONGRE KİTABI VE KATILIM SERTİFİKASI

Kongredeki bildiriler kitap olarak bastırılarak, katılım sertifikası ile birlikte kongre sonrasında tüm katılımcılara ulaştırılacaktır.
Kongre kitabına sponsorlar dışında reklam alınmayacaktır.

FOTOĞRAFLAR USB'Sİ

Kongre ile ilgili derlenen fotoğraflar USB içerisinde tüm katılımcılara gönderilecektir. Kendi imkanları ile fotoğraf çeken katılımcılar kongre albümüne katkı sağlamak amacıyla fotoğraflarını papyon@papyon.com.tr mail adresine gönderebilirler.

ÖĞRENCİ BURSU

Kongrede 60 öğrenciye ücretsiz kayıt, konaklama ve ulaşım imkanı sağlanacaktır. Öğrenci bursuna başvuru detay bilgilerine http://www.beyazetkongresi.com adresinden ulaşılabilir. Öğrenci bursu son başvuru tarihi 31 Ocak 2019'dur. .

HAVAALANI-OTEL TRANSFERİ

KongreYE uçak ile gelecek misafirler, organizasyon geliş ve gidiş günlerinde, belirli saatlerde havaalanı-otel ve otel-havaalanı transferlerinden ücretsiz yararlanabilecektir. Ücretsiz transferden yararlanabilmek için, uçak geliş ve gidiş saatlerinin en geç kongre tarihinden bir hafta önce papyon@papyon.com.tr mail adresine bildirilmesi gerekmektedir.