DAVET MEKTUBU


Çalıştıkları kurumdan izin alarak kongreye katılmak isteyenlere istekleri üzerine davet mektubu verilecektir.

 

KONGRE SUNUM İMKANLARI


Kongre 3 ayrı salonda gerçekleştirilecektir.
Kongre salonunda projeksiyon cihazı ve bilgisayar bulunacaktır.
Bildiri sunum materyali sunumdan en az 2 saat önce görevli personele teslim edilmelidir.
Poster bildiriler kongre salonları girişindeki fuayede sergilenecektir.

 

KONGRE DİLİ


Kongrede sunumlar Türkçe veya İngilizce dilinde olacaktır.
Konuşmalar her iki dile de simültane olarak tercüme edilecektir.
Sunumların gerçekleştirileceği salonların hepsinde simültane tercüme gerçekleştirilecektir.

 

KONGRE KİTABI VE USB'Sİ


Kongredeki bildiriler, kitap ve USB olarak tüm katılımcılara kongre sonrası adreslerinize gönderilecektir.
Kongre kitabına sponsorlar dışında reklam alınmayacaktır.