Loading...

BİLDİRİLER

“Kongremizde Sunulan Tüm Tebliğler ve Özetleri CAB Abstract Veri Tabanında Taranmaktadir.”

Bildiriler sözlü ve poster sunumu şeklinde olacaktır.

Sözlü bildiriler için ayrılan süre 10-15 dakika aralığındadır.

Gönderilen bildiri metinleri “Kongre Bilim Kurulu” tarafından değerlendirilecek ve bildirinin sözlü veya poster sunum olmasına karar verilecektir.

Kongre amacına uymayan ve bilim komitesi tarafından uygun bulunmayan bildirilerin yazarlarına bilgi verilecek ve metin geri gönderilmeyecektir.

Bildiri (tebliğ) Gönderme Adresi ve Son Tarihi

Bildiri metinlerinin son gönderilme tarihi 3 Ocak 2023 tarihine uzatılmıştır. Bu tarihten sonra gönderilenler ve/veya postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Bildiri başvurularında yaşanan yoğunluk sebebiyle değerlendirme sonuçları yayınlanma tarihi  27 Ocak 2023 olarak güncellenmiştir.

Bildiri (tebliğ) Yazım Kuralları

Bildiri metinlerinin aşağıdaki hususlara dikkat edilerek hazırlanması gerekmektedir.

 1. Araştırmaya dayalı bildiriler Türkçe özet, abstract, giriş, materyal ve metot, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerini içerecek şekilde hazırlanmalıdır.
 2. Derleme bildiriler ise Türkçe özet, abstract, giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşmalıdır.
 3. Bildiriler Microsoft Word (7.0 ve üzeri) programında Times New Roman ile tek aralıklı yazılmalı, konu başlığında 12 (koyu), yazar adları ve diğer bölümlerde 10 punto kullanılmalıdır. Sayfalarda soldan 4 cm, sağdan 2 cm, üstten 2,5 cm ve alttan 2 cm boşluk bırakılmalıdır. Bildiri metinleri 5 sayfayı aşmamalıdır.
 4. Başlık ilk harfleri büyük olarak yazılmalı, 1 satır boşluk verilerek yazar adları unvan olmaksızın yazılmalıdır. Yazar adresleri otomatik dip not olarak verilmelidir. Bildiriyi sunacak araştırmacının ismi altı çizilerek vurgulanmalıdır.
 5. Bildirilerde kaynak gösterilmesinde, TÜBİTAK Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi’nde belirtilen esaslara uyulmalıdır.
 6. Tablolar word programında otomatik tablo menüsü kullanılarak yapılmalıdır.
 7. Bildiri metinleri ceylan@beyazetkongresi.com adresine elektronik posta ile yollanmalıdır. Elektronik belgeler soyadı ve konu başlığı kısaltması şeklinde kaydedilerek gönderilmelidir.
 8. Sözlü bildiri yapacak araştırmacılar, sunumlarını 16×9 (geniş ekran) formatında sunum yapacak şekilde düzenlemelidir.

SUNUM ŞABLONU

Poster ve Bildiri (tebliğ) Sunum Kuralları

 1. Bildirisi poster olarak seçilmiş olan araştırıcılar posterlerini 70×100 cm boyutunda (dikey konumda), 1-1,5 metreden okunabilecek şekilde hazırlayarak kongre giriş günü, poster numarasına göre poster alanındaki panolara asmış olmalıdırlar.
 2. İlgili posterin elektronik kaydı ise en geç 28 Şubat 2023 tarihine kadar ceylan@beyazetkongresi.com adresine elektronik posta ile yollanmalıdır.
 3. Bildirisi poster olarak seçilmiş olan araştırıcılar kayıtlarını en geç 10 Şubat 2023 tarihine kadar yapmış olmalılar.

POSTER ŞABLONU