Loading...

Öğrenci Bursu

6. Uluslararası Beyaz Et Kongresi Organizasyon Komitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü ve Veteriner Fakültesi öğrencileri ile Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerine toplam 60 adet kongre katılım bursu sağlanmasına karar vermiştir.

Burs dağılımı 30 Lisans ve 30 Lisans Üstü öğrenci olarak kontenjan ayrılmıştır. Kongre bursu kongrenin yapılacağı Titanic Golf Deluxe Belek otelinde kongre boyunca (1-5 Mart 2023 tarihlerinde 4 gece) 3 kişilik odada her şey dahil konaklama ve yol masrafı olarak kişi başına ….. TL’yi içermektedir.

Öğrenci bursundan yararlanmak isteyenlerin en geç 30.10.2022 tarihine kadar aşağıdaki form ve transkriptlerinin kopyası ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Öğrenciler cinsiyetlerine göre üçerli gruplar halinde otele yerleştirileceklerdir. Lisans öğrencilerinin son sınıfta olması şartı aranacaktır. Transkript (öğrenci başarı durum belgesi) içermeyen başvurular değerlendirilmeyecektir.

Başvuruların değerlendirilmesinde başarı durumu yanında, öğrencilerin farklı bölüm ve üniversitelerden olması da dikkate alınacaktır.

Dosya adı:

Dosya boyutu: