Loading...

KATILIMCI PROFİLİ

 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve İlgili Diğer Bakanlıklar,
 • Sivil Toplum Örgütleri,
 • Ziraat ve Veteriner Fakülteleri ile Gıda Mühendisliği Bölümleri,
 • Sektörle İlgili Diğer Fakülteler,
 • Beyaz Et Sanayicileri,
 • Karma Yem Sanayicileri,
 • Premiks/Katkı Maddeleri Üreticileri ve Satıcıları,
 • Veteriner İlacı Üreticileri ve Satıcıları,
 • Hammadde Satıcıları,
 • İthalatçılar,
 • İhracatçılar,
 • Damızlıkçı Firmalar,
 • Kümes, Kuluçkahane ve Kesimhane İmalatçı ve Satıcıları,
 • Yem Fabrikası Ekipman İmalatçı ve Satıcıları,
 • Otomasyon Firmaları,
 • Ambalaj Malzemesi İmalatçı ve Satıcıları,
 • Beyaz et Sektörüne Hizmet Veren Firmalar,
 • Bankalar,
 • GSM Şirketleri,
 • Otomotiv Endüstrisi,