Loading...

KONGRE DİLİ

Kongrede sunumlar Türkçe veya İngilizce dilinde olacaktır.
Konuşmalar her iki dile de simültane olarak tercüme edilecektir.
Sunumların gerçekleştirileceği salonların tamamında simültane tercüme yapılacaktır.